Kilka słów wyjaśnienia


Autor: Opublikowano: 11 listopada, 2020, 20:48

Do Rejestru Stowarzyszeń wpisane zostało nowo powstałe Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej (PTFK), które ma na celu wspieranie rozwoju farmacji klinicznej na gruncie krajowym oraz zrzeszanie środowiska osób zainteresowanych tą dziedziną.

            Skuteczna, bezpieczna i racjonalna farmakoterapia jest jednym z fundamentów efektywnego systemu ochrony zdrowia, który nie może funkcjonować bez pełnego zaangażowania farmaceutów w proces optymalizacji terapii. Zainteresowanie farmacją kliniczną w Polsce rośnie z roku na rok, a próby realizacji pracy w charakterze farmaceuty klinicznego podejmowane są w różnych ośrodkach. Jednym z priorytetów działalności Towarzystwa będzie pomoc farmaceutom w wykorzystaniu ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie, ale także ogólne działania na rzecz racjonalizacji oraz ekonomizacji leczenia, tworzenie wytycznych i zaleceń, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej, aktywność naukowa czy współpraca z innymi organizacjami.            

Rozwój farmacji klinicznej i związanej z nią opieki farmaceutycznej zmienia rolę i zadania farmaceuty w ochronie zdrowia. Wymaga to ścisłego współdziałania wszystkich członków zespołu terapeutycznego, zwłaszcza lekarzy i farmaceutów, z poszanowaniem umiejętności i kompetencji przedstawicieli obu zawodów, w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.” – mówi prof. dr hab. Anna Wiela- Hojeńska, Prezes Towarzystwa oraz Konsultant Krajowa ds. Farmacji Klinicznej.

Za potrzebą powstania stowarzyszenia przemawia nie tylko zainteresowanie dziedziną farmacji klinicznej ze strony samych farmaceutów, ale również liczne, dobrze udokumentowane korzyści systemowe płynące z jej dynamicznego rozwoju w wielu krajach na świecie. Są one stopniowo identyfikowane również w Polsce. Tak o własnych doświadczeniach z zatrudnieniem farmaceuty klinicznego na oddziałach wypowiada się prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, na łamach dodatku tematycznego Lideo „Farmaceuta na oddziale wsparciem dla mądrego leczenia” dołączonego do kwartalnika Farmakoekonomika Szpitalna: „Dzięki obecności farmaceuty zmniejszyła się ogólna liczba zużywanych leków oraz zoptymalizował się czas i droga ich podania. Możemy wyeliminować więcej problemów lekowych, interakcji, zapobiec wystąpieniu niepożądanych działań leków (…). Od farmaceuty w zespole wiele zależy, jest przecież równoprawnym członkiem. Lekarze polegają na jego opinii i korzystają z pomocy. Nie chcą już teraz pracować bez farmaceuty.
Z kolei pielęgniarki czują się pewniej mając na oddziale takiego doradcę. Wiedzą, że skoryguje wszelkie nieścisłości i wykonanie zleceń lekarskich będzie łatwiejsze. Specjalista do spraw farmakoterapii uzupełnia pewną lukę, zdejmując z każdego członka zespołu cześć obowiązków związanych

z medykamentami. ” Warto również zaznaczyć, że Europejskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej funkcjonuje już od 1979 roku.

Ze względu na silne zorientowanie na współpracę multidyscyplinarną stowarzyszenie zaprasza do wspólnego działania wszystkich absolwentów oraz studentów uczelni medycznych szczególnie zainteresowanych farmacją kliniczną, którzy chcą aktywnie włączyć się w realizację jego celów.

Założyciele stowarzyszenia zapraszają do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@ptfk.pl oraz śledzenia profilu Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej na portalu społecznościowym Facebook.

Założyciele Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej:

Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska – Prezes Zarządu
Mgr farm. Kamila Urbańczyk – Wiceprezes Zarządu
Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak – Wiceprezes Zarządu
Dr. n. farm. Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz – Sekretarz
Mgr farm. Adrian Bryła – Skarbnik
Prof. dr hab. Anna Jabłecka – Członek Zarządu
Mgr farm. Olga Fedorowicz – Członek Zarządu
Dr hab. Edyta Szałek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Mgr farm. Magdalena Niedzielko – Członek Komisji Rewizyjnej