Koordynator: mgr farm. Agnieszka Moszczyński

e-mail: sekcjapozptfk@gmail.com