Koordynator: mgr farm. Zofia Zarzycka

e-mail: sekcjageriatrycznaptfk@gmail.com