Koordynator: dr n. farm. Dorota Kołodziej

e-mail: sekcjapediatrycznaptfk@gmail.com