Koordynator: mgr farm. Kamila Piotrowska

e-mail: sekcjapsychiatriiptfk@gmail.com