Koordynator: dr n. farm. Katarzyna Molęda-Krawiec

e-mail: sekcjakardiologicznaptfk@gmail.com