Rusza praca sekcji działających w strukturach Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej !!!


Autor: Opublikowano: 13 stycznia, 2023, 17:34

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zaangażowania się w działalność powołanych Sekcji PTFK! Chęć udziału w aktywnościach danej sekcji prosimy zgłaszać w następujący sposób:

➡️ Jeśli jest Pan/Pani członkiem PTFK, prosimy przesłać wiadomość do Koordynatora danej sekcji. Można dodać kilka słów informacji o sobie (miejsce pracy, ewentualna dotychczasowa aktywność w danej dziedzinie), pomoże to Koordynatorom Państwa poznać.

1. Sekcja kardiologiczna
Koordynator: dr n. med. Agnieszka Skotnicka
e-mail: sekcjakardiologicznaptfk@gmail.com

2. Sekcja ginekologiczno – położnicza
Koordynator: mgr farm. Olga Sierpniowska
e-mail: sekcjaginpolptfk@gmail.com

3. Sekcja neonatologiczna i pediatryczna
Koordynator: dr n. farm. Dorota Kołodziej
e-mail: sekcjapediatrycznaptfk@gmail.com

4. Sekcja hematologiczna
Koordynator: mgr farm. Beata Sobieska
e-mail: sekcjahematologicznaptfk@gmail.com

5. Sekcja ds. terapii zakażeń
Koordynator: mgr farm. Piotr Łój
e-mail: sekcjazakazeniaptfk@gmail.com

6. Sekcja geriatryczna
Koordynator: mgr farm. Zofia Zarzycka
e-mail: sekcjageriatrycznaptfk@gmail.com

7. Sekcja Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Koordynator: mgr farm. Agnieszka Moszczyński
e-mail: sekcjapozptfk@gmail.com

8. Sekcja intensywnej terapii
Koordynator: mgr farm. Arkadiusz Adamiszak
e-mail: sekcjaitptfk@gmail.com

9. Sekcja badań klinicznych
Koordynator: dr n. farm. Magdalena Beata Skarżyńska
e-mail: sekcjabadanklinicznychptfk@gmail.com

10. Sekcja ds. opieki prehabilitacyjnej
Koordynator: dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
e-mail: sekcjaprehabilitacyjnaptfk@gmail.com

➡️ Jeśli nie jest Pan/Pani obecnie członkiem PTFK, prosimy najpierw dopełnić formalności związanych z członkostwem.

Aby zostać członkiem PTFK należy:

– wypełnić deklarację członkowską dostępną na stronie https://ptfk.pl/do-pobrania/
– przesłać deklarację pocztą elektroniczną oraz tradycyjną na adres PTFK
– opłacić składkę członkowską w wysokości 50 zł rocznie.

Adres i dane konta dostępne są na stronie PTFK.

Przesyłając wiadomość e-mail z deklaracją członkowską prosimy o wskazanie wybranej/wybranych sekcji. Przekażemy tę informację Koordynatorom.W miarę możliwości, prosimy o zgłoszenie zainteresowania zaangażowania w działalność jak najszybciej, ponieważ już niebawem planowane są pierwsze spotkania! Można zgłaszać chęć działania w kilku sekcjach równocześnie.

Z pozdrowieniami
Zarząd PTFK