Ruszyła 6 edycja programu staży zawodowych dla farmaceutów w Hiszpanii


Autor: Opublikowano: 6 grudnia, 2021, 21:37

Już po raz szósty polscy farmaceuci, będą mieli możliwość pogłębiania specjalistycznej klinicznej wiedzy w hiszpańskich uniwersyteckich aptekach szpitalnych.

Uczymy się od najlepszych

Intensywny program szkoleniowy przygotowany wspólnie z hiszpańskimi farmaceutami szpitalnymi – specjalistami z zakresu farmacji szpitalnej i klinicznej,  stanowi unikalną możliwość zapoznania się z zasadami realizacji zadań zawodowych m.in. z zakresu opieki farmaceutycznej na szpitalnym oddziale czy w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Farmacja szpitalna i kliniczna to przyszłość naszego zawodu

Miesięczne staże szkoleniowe w uniwersyteckich szpitalach prowadzone pod nadzorem wybitnych hiszpańskich specjalistów farmacji szpitalnej i klinicznej, już od 6 lat, umożliwiają farmaceutom zdobycie praktycznej wiedzy w obszarach, które w polskich realiach ochrony zdrowia wymagają reorganizacji, a nawet radykalnej zmiany. Mowa przede wszystkim  o aktywnym włączeniu farmaceutów w pracę szpitalnych oddziałów, pełnym dostępie do dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych czy inwestycji w nowoczesny sprzęt poprawiający jakość świadczonych usług farmaceutycznych i bezpieczeństwo pacjentów. Po powrocie do Polski silna potrzeba zmian w obszarze farmacji szpitalnej i klinicznej jest jasno komunikowana przez uczestników, co ma na celu uświadomienie zarówno decydentom jak i współpracownikom, jakie oszczędności dla systemu ochrony zdrowia generują usługi farmacji klinicznej wsparte nowoczesnymi technologiami medycznymi podkreśla zapraszając do udziału w rekrutacji Prezes NRA Elżbieta Piotrowska – Rutkowska.

Jak wskazuje Katarzyna Gancarz, inicjator i kierownik programu:

Możliwość dołączenia do zespołu, prężnie działającej na rzecz pacjenta hospitalizowanego, apteki szpitalnej i stanie się jej integralną częścią, to unikatowa okazja do zdefiniowana własnych potrzeb i dookreślenia własnych preferencji i predyspozycji w zakresie przyszłych działań w obszarze farmacji szpitalnej i klinicznej. Jako przykład można wskazać tutaj sylwetkę uczestniczki 5. edycji programu, mgr farm. Moniki Bandurowskiej, która w artykule „Bez innowacji nie ma transformacji. Realny obraz farmacji szpitalnej w Hiszpanii” zwraca uwagę na rolę farmaceuty szpitalnego/klinicznego w procesie oceny skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów poprzez prowadzenie terapii monitorowanej stężeniem leku (ang. Therapeutic Drug Monitoring, TDM). TDM z powodzeniem działa w Szpitalu Uniwersyteckim w Elche. Dzięki udziałowi w programie, w najbliższym czasie, farmaceutka rozpoczęła monitorowanie wankomycyny i walproinianu (leków o niskim indeksie terapeutycznym, a więc o wysokim ryzyku występowania działań niepożądanych) u pacjentów swojego szpitala.

Program dopasowany do potrzeb

Opinie uczestników poprzednich edycji programu, nie pozostawiają wątpliwości, że staż stanowi unikalny rodzaj szkolenia zawodowego, dopasowany do potrzeb farmaceutów.

Dla mnie ten staż to była ogromna szansa i przygoda. Pozwolił mi zobaczyć w praktyce coś, o czym uczyłam się tylko w teorii podczas specjalizacji z farmacji klinicznej. Mam nadzieję, że uda mi się choć część z tego co zobaczyłam i przeżyłam przenieść na grunt zawodowy tutaj w Polsce, jak chociażby opieka nad pacjentem ambulatoryjnym. Wiem, że jeszcze daleka droga przed nami, zanim osiągniemy poziom opieki w Hiszpanii, ale im więcej osób zdecyduje się na taki staż, tym lepiej dla nas.

Ja osobiście polecam taki wyjazd, ponieważ to doświadczenie wiele mnie nauczyło i otworzyło oczy na pewne aspekty, nad którymi muszę jeszcze popracować – ocenia szkolenie mgr farm. Aleksandra Mikołajczyk, uczestniczka 4. edycji programu.

Zasady rekrutacji 2022

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zapoznać się z regulaminem, kryteriami kwalifikacyjnymi i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej: https://www.nia.org.pl/staze-dla-farmaceutow/