Wyniki wyborów na stanowiska Koordynatorów Sekcji działających w ramach PTFK


Autor: Opublikowano: 4 grudnia, 2022, 18:25

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem bogatego doświadczenia naszych Członków.

Wybraliśmy dziś Koordynatorów Sekcji PTFK:
Sekcja Kardiologiczna: Agnieszka Skotnicka
Sekcja Ginekologiczno-Położnicza: Olga Sierpniowska
Sekcja Neonatologiczna i Pediatryczna: Dorota Kołodziej
Sekcja Hematologiczna: Beata Sobieska
Sekcja ds. Terapii Zakażeń: Piotr Łój
Sekcja Geriatryczna: Zofia Zarzycka
Sekcja Podstawowej Opieki Zdrowotnej: Agnieszka Moszczyński
Sekcja Intensywnej Terapii: Arkadiusz Adamiszak
Sekcja Badań Klinicznych: Magdalena Skarżyńska
Sekcja ds. Opieki Prehabilitacyjnej: Piotr Kaczmarczyk

Serdecznie gratulujemy!

Mamy nadzieję, że to początek wielu owocnych przedsięwzięć w zakresie farmacji klinicznej. Po ustaleniu szczegółów funkcjonowania Sekcji razem
z Koordynatorami, Członkowie będą mieli możliwość zaangażowania się
w działalność w poszczególnych obszarach.

Z wyrazami szacnku
Zarząd Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej