Z ostatniej chwili..


Autor: Opublikowano: 8 października, 2021, 08:00

W dniu 07.10.2021 roku w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów.

W skład zespołu wejdą:

 1. Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pan Maciej Miłkowski;
 2. Zastępca Przewodniczącego – Główny Inspektor Farmaceutyczny – Pani Ewa Krajewska;
 3. członkowie:
 4. Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej,
 5. Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,
 6. Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej,
 7. przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 8. przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii i w Ministerstwie Zdrowia,
 9. przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
 10. trzech przedstawicieli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 11. dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
 12. dwóch przedstawicieli uczelni medycznych,
 13. przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
 14. przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali,
 15. przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
 16. dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 17. przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej,
 18. przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Farmacji,
 19. przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych,
 20. przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjent

W związku z tym miło nam poinformować, że jako Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej będziemy brać czynny udział w pracach zespołu i reprezentować Państwa jako członków Stowarzyszenia.